Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘ТЕРМИНИ’ Category

Значение на думата плеоназъм

мн. плеоназми, (два) плеоназъма, м. Речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи.
прил. плеонастичен, плеонастична, плеонастично, мн. плеонастични. Плеонастичен израз.

Плеоназъм е стилистична фигура в литературата. Тя означава използването на много думи или части от думи за описване на даден герой, предмет, явление или идея. Характерно за плеоназма е използването на множество епитети.

Думата идва от гръцкото πλεονασμός, плеонасмос, в превод излишък.

СИНЕКДОХА – Литературен похват, изразяващ цяло чрез част или част чрез цяло. Пример: „бащино огнище“

ХРОНОТОП – историко-литературно отношение; времеви и пространствени отношения

Read Full Post »