Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА’ Category

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – ТЕСТ

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) волният човешки дух 

б) красотата на непознатите светове 

в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми 

г) самотата и отчуждението 

2. В кое от посочените стихотворения на Елисавета Багряна има фолклорен мотив? 

а) „Кукувица”

б) „Стихии”  

в) „Моята песен”

г) „Ръцете”


3. Кое от поредицата заглавия е излишно? 

а) „Стихии”

б) „Бретан”  

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


4. Образът на родината се откроява с точни характеристики в стихотворението: 

а) „Моята песен”

б) „Стихии”

в) „Кукувица”

г) „Потомка”


5. Кое от посочените стихотворения НЕ е елегия? 

а) „Да се завърнеш…”

б) „Помниш ли, помниш ли…”

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


6. Стихът: „Ще се нижат дни, черни и бели”, е: 

а) инверсия ;

б) сравнение  

в) метонимия  

г) повторение


7. В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията на двадесетте години на миналия век у нас. Кои изживявания на жената изповядва младата поетеса в него?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) на затворената в тесните рамки на дома-затвор

б) на лишената от правото на собствена индивидуалност

в) на героинята й стига да бъде само „кукувица-бродница”

г) стремеж към себеизява

8. Емблематично за цялото творчество на Елисавета Багряна е стихотворението „Стихии”. Стихиите в природата увличат и възхищават лирическата героиня, защото:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) й дават представа за абсолютна свобода, за космически размах, за рушене и съзиждане

б) в тях вижда природни еквиваленти на своята неподвластност на закостенялата условност

в) те я вдъхновяват да разпери криле за полет, да даде власт на копнежа за пълно опиянение от живота, радостта и любовта

г) за лирическата героиня те са унищожително природно бедствие

9. Вятърът, водата, виното в лириката на Елисавета Багряна НЕ са знаци на:

а) непобедимата природа

б) първичната и неукротима жизненост

в) мъдростта и хармонията в прородния свят

г) традицията


10. Подчертаните думи в строфата са:


Вее утринна прохлада

в моето лице –

аз съм млада, млада, млада

с огнено сърце.

а) сравнение

б) анафора

в) повторение

г) асонанс

ОТГОВОРИ: 1. г);   2. а);   3. г);   4. а);   5. в);   6. а);   7. в);   8. г);   9. г);  10. в).

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – ТЕСТ

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) волният човешки дух 

б) красотата на непознатите светове 

в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми 

г) самотата и отчуждението 

2. В кое от посочените стихотворения на Елисавета Багряна има фолклорен мотив? 

а) „Кукувица”

б) „Стихии”  

в) „Моята песен”

г) „Ръцете”


3. Кое от поредицата заглавия е излишно? 

а) „Стихии”

б) „Бретан”  

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


4. Образът на родината се откроява с точни характеристики в стихотворението: 

а) „Моята песен”

б) „Стихии”

в) „Кукувица”

г) „Потомка”


5. Кое от посочените стихотворения НЕ е елегия? 

а) „Да се завърнеш…”

б) „Помниш ли, помниш ли…”

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


6. Стихът: „Ще се нижат дни, черни и бели”, е: 

а) инверсия ;

б) сравнение  

в) метонимия  

г) повторение


7. В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията на двадесетте години на миналия век у нас. Кои изживявания на жената изповядва младата поетеса в него?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) на затворената в тесните рамки на дома-затвор

б) на лишената от правото на собствена индивидуалност

в) на героинята й стига да бъде само „кукувица-бродница”

г) стремеж към себеизява

8. Емблематично за цялото творчество на Елисавета Багряна е стихотворението „Стихии”. Стихиите в природата увличат и възхищават лирическата героиня, защото:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) й дават представа за абсолютна свобода, за космически размах, за рушене и съзиждане

б) в тях вижда природни еквиваленти на своята неподвластност на закостенялата условност

в) те я вдъхновяват да разпери криле за полет, да даде власт на копнежа за пълно опиянение от живота, радостта и любовта

г) за лирическата героиня те са унищожително природно бедствие

9. Вятърът, водата, виното в лириката на Елисавета Багряна НЕ са знаци на:

а) непобедимата природа

б) първичната и неукротима жизненост

в) мъдростта и хармонията в прородния свят

г) традицията


10. Подчертаните думи в строфата са:


Вее утринна прохлада

в моето лице –

аз съм млада, млада, млада

с огнено сърце.

а) сравнение

б) анафора

в) повторение

г) асонанс

ОТГОВОРИ: 1. г);   2. а);   3. г);   4. а);   5. в);   6. а);   7. в);   8. г);   9. г);  10. в).

 

                                              

       

Read Full Post »