Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for август, 2010

матура БЕЛ 31 авг. 2009

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) усамотен

Б) успокоен

В) уеднаквен

Г) умекотен

2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) напоследък, нататък, залък

Б) отдалече, отдавам, отдих

В) израствам, растеж, порастна

Г) изстрел, изстисквам, изповед

3. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Историите за подвизите на норвежките полярни изследователи (А) вдъхновяват

Оусланд да направи първия (Б) самостоятелен поход до Северния полюс (В) без

подържащ (Г) екип.

4. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Не доумявам какво стана, че той се промени толкова много.

Б) Кандидат-студентските изпити се провеждат в началото на месец юли.

В) Най-великият владетел в историята на Римската Империя е Гай Юлий Цезар.

Г) Беше много спокоен, защото знаеше, че и този път ще се справи отлично.

5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Редица международни екологични организации се борят срещу ефектите от

глобалното затопляне.

Б) Когато създаваме задача за учениците, условието на задачата трябва да е ясно

формолирано.

В) По време на дългото пътуване до Италия направихме няколко половинчасови

почивки.

Г) Цветчетата на растението най-напред порозовяват, а след това постепенно стават

яркочервени.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Госпожо Иванова, купихме четири речници (А), а господинът (Б) от издателството се

оказа Ваш познат и ни подари романа (В) на Куелю, чиито (Г) произведения

напоследък са най-търсени.

7. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) От това, което ми разказа, искрено ме дожаля за нея.

Б) Получих наградата ми на специална церемония.

В) Това момиче не допуска никой в своя свят.

Г) Признателна съм на баба си и на дядо си за грижите.

Вариант 1 2

8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Учебникът, който видях миналата седмица в книжарницата, е вече изчерпан.

Б) Аз ми се струва, че сме закъснели твърде много за срещата на випуска.

В) Пилотът, който харесвам, победи вчера в първия етап на ралито.

Г) Българският и руски език имат общи черти, защото са славянски езици.

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Тичах, като се надявах да го настигна.

Б) Сготвих, като най-напред направих супа.

В) Като рече веднъж, не повтори повече.

Г) Като малък, постоянно ходех след брат си.

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Тя усилено се готвеше за изпита, решавайки задачи и тестове и сега вече може да

почива заслужено.

Б) Когато мракът ставал толкова гъст, че нищо не можело да се вижда, лягали около

огъня и открадвали по няколко часа сън.

В) Спомних си за тази, която толкова много обичах и за белите рози, с които тя се

кичеше.

Г) Човекът благодарение, на когото успях и в това тежко състезание, е първият треньор

в спортната ми кариера.

11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между

думите в другите двойки?

А) цвете – лале

Б) явор – липа

В) зеленчук – морков

Г) дърво – кестен

12. В кой от редовете думите НЕ са антоними?

А) старателен – небрежен

Б) талантлив – бездарен

В) висок – нисък

Г) бавен – муден

13. Кой от посочените фразеологизми е синоним на словосъчетанието вземам си

поука?

А) хващам се на хорото

Б) залагам на една карта

В) слагам си обеца на ухото

Г) ритам срещу ръжен

14. В кой от редовете са употребени пароними?

А) натурален – нотариален

Б) субективен – обективен

В) жесток – безмилостен

Г) мизантроп – хуманист

Вариант 1 3

15. Коя от посочените творби е повест?

А) „Пловдив”

Б) „Чорба от греховете на отец Никодим”

В) „Песента на колелетата”

Г) „Гераците”

16. От коя творба са стиховете?

Но…стига ми тая награда –

да каже нявга народът:

умря сиромах за правда,

за правда и за свобода…

А) „Борбата е безмилостно жестока…”

Б) „Юноша”

В) „На прощаване”

Г) „Левски”

17. От коя творба са стиховете?

Поздравих пролетта, поздравих младостта

и възторжен разтворих очи,

за да срещна Живота по друм от цветя

в колесница от лунни лъчи.

А) „Юноша”

Б) „Вяра”

В) „Борба”

Г) „При Рилския манастир”

18. Кое от посочените твърдения е вярно?

А) „Дяволско” е творба на Елин Пелин.

Б) „Мечтатели” е творба на Йордан Йовков.

В) „Градушка” е творба на Пейо Яворов.

Г) „Прощално” е творба на Христо Ботев.

19. Кое от посочените твърдения е вярно?

А) Повестта „Гераците” е написана от Иван Вазов.

Б) „Тютюн” е единственият роман на Димитър Димов.

В) Христо Смирненски е автор на „Зимни вечери”.

Г) Дебелянов е литературен псевдоним на български поет.

20. В кой ред всички разкази са написани от Йордан Йовков?

А) „Албена”, „Другоселец”, „На оня свят”

Б) „Занемелите камбани”, „Задушница”, „Косачи”

В) „Шибил”, „Индже”, „През чумавото”

Г) „Песента на колелетата”, „Дядо Йоцо гледа”, „Серафим”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И

НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

31 август 2009 г.

ВАРИАНТ № 1 

 Ключ с верните отговори

Въпроси с изборен отговор 

     
Въпрос № Верен отговор Брой точки
1. Г 1
2. В 1
3. Г 1
4. Г 1
5. Б 1
6. А 1
7. Г 1
8. А 1
9. Г 1
10. Б 1
11. Б 1
12. Г 1
13. В 1
14. А 1
15. Г 1
16. В 1
17. А 1
18. В 1
19. В 1
20. В 1
21. В 1
22. В 1
23. Б 1
24. Б 1
25. Г 1
26. В 1
27. Б 1
28. Б 1
29. Б 1
30. А 1
31. Г 1
32. Г 1
33. Б 1

 

Въпроси със свободен отговор

 

Въпрос №  Верни отговори   Брой точки
34. А)  Примерни теми на всяка от смислово обособените части:

  1. Творческата история на романа „Дон Кихот”
  2. Рицарските романи като основа на „Дон Кихот”
  3. Идеята за рицарството
3т.  

 

34. Б) Текст 4т. 
35.  А) материали Б) оферти

В) бранш

Г) имоти

4т.
36. А) нападатели, голаБ) чиито, когото

В) българският, мача, резултата

Г) израснали, възпитавана, ощетена

10т.
37. Съучениците ми● насядали около масата● оживено разговаряха. Срещата ни продължи дълго и аз си припомних много случки● превърнали училищните години в едни от най-интересните в моя живот. Най-хубавото бе● че се почувствах отново млад. От друга страна● усещането за безвъзвратно загубено минало не ме напускаше. 5т.
38. А) 1. ден

2. час

Б)

1. разрешение, позволение

2. качество, преимущество

4т.
39. А) „На оня свят”Б) „Железният светилник”

В) „Песента на колелетата”

Г) „Чичовци”

4т.
40. А) сравнениеБ) епитет

В) метафора

3т.
41. Текст 30т.

 

 

Read Full Post »